مراکش سرزمین رنگ و رمز و راز است. این کشور که در شمال افریقا واقع شده است، برای خوراک‌های پرادویه و خوشمزه، فرهنگ شگفت‌انگیز، بازارهای پرجنب و جوش، منسوجات رنگارنگ و موسیقی گوش نوازش معروف است و همچنین از مقاصد توریستی محبوب دنیاست. 

مراکش سرزمین رنگ و رمز و راز است. این کشور که در شمال افریقا واقع شده است، برای خوراک‌های پرادویه و خوشمزه، فرهنگ شگفت‌انگیز، بازارهای پرجنب و جوش، منسوجات رنگارنگ و موسیقی گوش نوازش معروف است و همچنین از مقاصد توریستی محبوب دنیاست.