استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است.

استرالیا کوچکترین قاره روی کره زمین است. اما با وجود مساحت محدود در تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بی‌نظیر است. گیاهان و حیواناتی که در این قاره زندگی می‌کنند در هیچ جای دیگر یافت نمی‌شوند و منحصرا متعلق به این سرزمینند. قرارگیری در نیم‌کره جنوبی و نزدیکی به خط استوا، آب و هوایی اغلب گرم و مطبوع برای این قاره به ارمغان آورده است. از دیگر جاذبه‌های طبیعی استرالیا، جنگل‌های انبوه استوایی و سواحل شنی سفید و شفاف است.