لندن پایتخت انگلستان و بریتانیا میباشد. این شهر با قدمتی دوهزار ساله در کنار رود تایمز قرار دارد. مساحت این شهر روز به روز افزایش می‌یابد، به طوری که امروزه شهر از محدوده خودش بزرگ‌تر شده است و به دلیل مهاجرت از نقاط مختلف به این شهر، مردم لندن هریک دارای فرهنگ، دین و آداب و رسوم خاص خود هستند و حدود 300 زبان گوناگون در آن تکلم میشود.

لندن پایتخت انگلستان و بریتانیا میباشد. این شهر با قدمتی دوهزار ساله در کنار رود تایمز قرار دارد. مساحت این شهر روز به روز افزایش می‌یابد، به طوری که امروزه شهر از محدوده خودش بزرگ‌تر شده است و به دلیل مهاجرت از نقاط مختلف به این شهر، مردم لندن هریک دارای فرهنگ، دین و آداب و رسوم خاص خود هستند و حدود 300 زبان گوناگون در آن تکلم میشود. چهار مکان باستانی لندن که هر ساله محل بازدید تورهای تفریحی و گردشگران زیادی از اقصی نقاط جهان است کلیسای مارگارت، کاخ سلطنتی، برج لندن و روستای گرینویچ میباشند.