پراگ پایتخت جمهوری چک، شهر طلایی یا مادر شهرها نیز نامیده می شود ولی مناسب ترین لقب آن "شهر مناره" هاست.

پراگ پایتخت جمهوری چک، "شهر طلایی" یا "مادر شهرها" نیز نامیده می شود ولی مناسب ترین لقب آن "شهر مناره" هاست. 

اگر در میدان اصلی شهر بایستید و به اطراف نگاه کنید می بینید که "پراگ" سزاور این لقب است. خیابان‌ های سنگفرش و ساختمان‌ های قرون وسطایی، کلیساهای کهن و رودخانه‌ ولتارا، انسان را عاشق پیاده‌روی در این شهر می‌کنند.

جمهوري چك از نظر موقعيت جغرافيايي تقريبا در مركز قاره اروپا واقع شده است و هيچ دريا يا اقيانوسي را در همسايگي خود ندارد.