شهر تاریخی باستانی نتردام دومین شهر بزرگ درکشور هلند و بزرگترین بندر در اروپا میباشد. پایتخت هلند آمستردام است. خاک این کشور ماسه ایست و از آنجا که 20 درصد آن از آب تشکیل شده و رودخانه راین از میانش میگذرد، بی شباهت به یک دلتای سرسبز نیست. ​​​​​​​

شهر تاریخی باستانی نتردام دومین شهر بزرگ درکشور هلند و بزرگترین بندر در اروپا میباشد. پایتخت هلند آمستردام است. خاک این کشور ماسه ایست و از آنجا که 20 درصد آن از آب تشکیل شده و رودخانه راین از میانش میگذرد، بی شباهت به یک دلتای سرسبز نیست. همچنین به دلیل سرسبزی و داشتن چراگاههای متعدد و جنگلهای طبیعی میتوان هلند را سرزمین آسیابهای بادی و گل لاله، لقب داد. این کشور از شرق با آلمان، از جنوب با بلژیک، و از غرب با بریتانیا همسایه است. با تراگو همراه باشید تا سفری به هلند داشته باشیم.